OUR CATERING MENU

MOUSSAKA
1/2 TRAY $75 / FULL TRAY $150

PASTICHIO
1/2 TRAY $70 / FULL TRAY $140

GREEK SALAD
1/2 TRAY $45 / FULL TRAY $85

VILLAGE SALAD
1/2 TRAY $55 / FULL TRAY $100

PASTA SALAD
1/2 TRAY $40 / FULL TRAY $80

GREEK POTATOES
1/2 TRAY $30

GREEK GREEN BEANS
1/2 TRAY $30 / FULL TRAY $80

RIZOGALO (RICE PUDDING)
1/2 TRAY $60 / FULL TRAY $120

SHRIMP SAGANAKI
1/2 TRAY $100 / FULL TRAY $200

ROASTED LAMB (4lb Minimum)
$25 PER POUND (4 PITAS + 6oz PER POUND)
(SERVED WITH PITA AND TZAZTIKI)

KARETINAS PASTA
1/2 TRAY $80 / FULL TRAY $150

TYROPITAKIA / SPANAKOPITA / DOLMADAKIA
$2 EACH

GYRO
$18 PER POUND (3 PITAS + 6oz TZATZIKI PER POUND)

CHICKEN SKEWER
$7.50 PER SKEWER (1 PITA + 6oz TZATZIKI)

PORK SKEWER
$7.50 PER SKEWER (1 PITA + 6oz TZATZIKI)
(SERVED WITH PITA AND TZAZTIKI)

DIPS
(ALL DIPS SERVED W/ PITA)
$40 32oz FOR 10 PITAS
$80 64oz FOR 20 PITAS

ΤΖΑΤΖΙΚΙ
HUMMUS
TYROKAFTERI
MELITZANOSALATA
TARAMOSALATO

DIP SAMPLER
(CHOOSE ANY 3 OF OUR DELICIOUS DIPS)
10oz PER DIP (+10 PITAS $40)

DESSERTS
BAKLAVA / GALAKTOBOUREKO
$7 PER PIECE